Varför uppkommer fukt i hus? 

Fuktskador är något de flesta husägare fruktar och är med om någon gång i livet. Många gånger upptäcks fuktskador i ett sent skede, vilket gör renoveringar och reparationer kostsamma och komplicerade. Därför är det bra att snabbt få reda på om ditt hus är drabbat av fukt, för att snabbt kunna åtgärda problemet. 

Uppkomst av fuktskador 

En fuktskada kan uppkomma av flera olika anledningar. I grund och botten handlar det om att fuktbelastningen på huset är för stor för att materialen i golv och väggar ska klara av det. Fuktbelastningen kan vara allt från matlagning till regnvatten eller markfukt. Fuktskador uppkommer oftast i fuktiga utrymmen, såsom källare, vind och våtrum. Badrum och kök är extra utsatta eftersom de har vatten och avlopp vars rör och ledningar kan brista och gå sönder. Förövrigt är källaren en naturligt fuktig miljö eftersom den ligger under marken och ofta är dåligt isolerad och skyddad mot fukt. Om taket läcker in är det oftast vinden som drabbas först, vilket gör att det är en vanlig plats för fuktskador. Eftersom de flesta inte spenderar speciellt mycket tid uppe på vinden är det ett extra utsatt område som bör ses efter regelbundet. 

 Mäta fuktighet 

För att veta hur hög fuktighet det är i ett rum eller i ett hus använder man relativ fuktighet, vilket visar på hur stor mängd vatten som finns i luften i jämförelse med hur mycket vatten som luften potentiellt kan hålla vid en specifik temperatur. I Sverige ligger den genomsnittliga luftfuktigheten på hela 80 %. Vid över 70 % luftfuktighet är förhållandena för mögel optimal, så därför är det högst rimligt att våra bostäder i Sverige är extra utsatta för fuktskador. Att hålla nere luftfuktigheten, speciellt i källaren, kan vara näst intill omöjligt. Det som också är värt att ta hänsyn till är att varm luft är fuktigare än kall luft. Om varm luft möter en kall yta bildas kondens i form av vatten, precis som ett glas kallt vatten i sommarvärmen. Därför är det inte konstigt att fukt bildas i hus eftersom marken många gånger är kallare än luften inuti huset. 

Hur märker man fukt? 

Det kluriga med fuktskador är att de inte alltid är lätta att upptäcka. De upptäcks ofta genom att det börjar lukta unket där fuktskadan uppkommit. Lukten kommer krypande och successivt, vilket kan göra den svår att identifiera för de som bor i huset. Det kan ofta vara vänner eller familj som kommer på besök och upptäcker lukten. Du kan även känna att luften är extra fuktig eller se synliga tecken på en fuktskada. Det kan vara missfärgningar på väggar och golv eller synligt mögel. I våtrum kan det uppkomma bubblor i plastmattan, vilket är ett tecken på att fukt är fast under golvet eller väggen. Om rummet är målat kan färg börja lossna och flagna runt fönster, vilket är ett tecken på att fuktigheten är för hög. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *