Det viktigaste man lär sig i utbildningen till fastighetsförvaltare

Att utbilda sig till fastighetsförvaltare är en otroligt ovärderlig kunskap som man kommer ha väldigt mycket nytta av i sitt jobb. Visst så kan alla som vill jobba som fastighetsförvaltare göra det utan några speciella krav på en utbildning men vi ska titta lite på vad som kan vara det viktigaste man verkligen får en förståelse för inom utbildningen till fastighetsförvaltare.

Helheten
Att vara fastighetsförvaltare innebär så otroligt olika arbetsuppgifter och kunskapsområden och det man måste förstå att alla små detaljer är viktiga för att få en grym helhet. Så helhetsförståelsen är det man får ett större grepp om vad det innebär i utbildningen till fastighetsförvaltare.

Om det till exempel skulle vara något så ”litet” som att det drar i fönstren i lägenheterna och man kanske inte tänker att det är en stor grej. Det kan vara så att de som bor där då hör av sig till dig som fastighetsförvaltare och vill att ni sänker hyrorna för det är ert fel att det blir större elräkningar. Då måste du som fastighetsförvaltare kunna räkna på vad som till exempel är mest kostnadseffektivt, byta ut alla fönster? Kan man åtgärda draget på något annat sätt? Eller är sänkta hyror bäst? Du måste alltså ha kunskap om bygg, om ekonomi och även juridik då det kan uppkomma konflikter mellan dig som fastighetsförvaltare och de boende i byggnaden.

Projektering
De som inte har utbildad sig till fastighetsförvaltare brister ofta i att förstå vad en projektering är då man hanterar ombyggnadsprocesser. Det betyder det att om man ska upphandla konsulttjänster och använda sig av AF-delen om man vill upphandla rätt så krävs det att man gör en förstudie och undersökningar innan man utför en ombyggnation. I en utbildning till fastighetsförvaltare är det också så att man får ett projekt att arbeta med så att man får träna på den här processen då den är mycket omfattande när man jobbar som fastighetsförvaltare och då vill man ha så mycket kunskap som möjligt.

Att lära sig ansvaret
Att förstå hur stort ett projekt kan bli när man jobbar som fastighetsförvaltare är viktigt eftersom att det är så mycket pengar som det rör och så många som är inblandade. Det är en viss tidspress man ska kunna hålla, det är olika människors viljor då du inte alltid kommer att få endast din önskan beviljad trots att du är fastighetsförvaltare av byggnaden. Det är många krav som på senaste har ökat för att göra boenden som är giftfria och så miljövänliga som möjligt och då ska också den nya kunskapen och reglerna för det tas i akt.

Att jobba som fastighetsförvaltare är ett stort ansvar och du lär dig allt med en riktig utbildning inom det.