Varför uppkommer fukt i hus? 

Fuktskador är något de flesta husägare fruktar och är med om någon gång i livet. Många gånger upptäcks fuktskador i ett sent skede, vilket gör renoveringar och reparationer kostsamma och komplicerade. Därför är det bra att snabbt få reda på om ditt hus är drabbat av fukt, för att snabbt kunna åtgärda problemet. 

Uppkomst av fuktskador 

En fuktskada kan uppkomma av flera olika anledningar. I grund och botten handlar det om att fuktbelastningen på huset är för stor för att materialen i golv och väggar ska klara av det. Fuktbelastningen kan vara allt från matlagning till regnvatten eller markfukt. Fuktskador uppkommer oftast i fuktiga utrymmen, såsom källare, vind och våtrum. Badrum och kök är extra utsatta eftersom de har vatten och avlopp vars rör och ledningar kan brista och gå sönder. Förövrigt är källaren en naturligt fuktig miljö eftersom den ligger under marken och ofta är dåligt isolerad och skyddad mot fukt. Om taket läcker in är det oftast vinden som drabbas först, vilket gör att det är en vanlig plats för fuktskador. Eftersom de flesta inte spenderar speciellt mycket tid uppe på vinden är det ett extra utsatt område som bör ses efter regelbundet.  read more