Alternativa investeringar

För den som söker avkastning är det idag svårt att hitta bra alternativ. Räntan är låg och många ser med oro på aktiemarknaden efter tio års högkonjunktur och uppåtgående börs. Alternativa investeringar har blivit ett allt mer intressant tillgångsslag för factoring och utanför Sverige har en investeringsform vuxit – fonder som bygger på factoring. Vi går igenom övergripande hur det fungerar.

Vad är en alternativ investering

Vi måste börja från början och förklara begreppet alternativ investering. De vanligaste tillgångsslagen för en investerare är aktier och räntepapper eller obligationer. Alla investeringar som inte är aktier eller räntor kallas för alternativa investeringar.

Exempel

Några vanliga alternativa investeringar är fastigheter, råvaror och hedgefonder. Ytterligare en som dykt upp senaste åren är fonder som tjänar pengar på factoring.

Factoring vad är det?

I det här fallet är factoring samlingsnamnet på alla former av finansiering av kundreskontran. Det är alltså både vanlig factoring eller fakturabelåning och fakturaköp.

Factoring som fond

Värt att nämna är att andra former av finansiering som orderfinansiering är vanliga i den här typen av fonder. De tar ofta ganska breda växlar på begreppet finansiering. En investeringsfond som tjänar pengar på fakturabelåning fungerar i stora drag som ett finansbolag.

Hur fungerar ett finansbolag?

Ett finansbolag har en stor påse pengar, antingen eget kapital eller inlånat på bankkonton från bland annat privatpersoner. De använder pengar för att köpa och belåna fakturor och får i gengäld en ränta på kapitalet. Räntan blir finansbolagets intäkter och efter alla kostnader, löner, kontor och mycket annat blir överskottet deras vinst.

Hur fungerar då fonden?

Som småsparare kan du alltså sätta in pengar i en sån här fond och förvaltarna använder sen dina och de andra andelsägarnas pengar till att köpa fakturor. De kan också belåna fakturor och göra andra slags finansieringsupplägg. Räntan är fondens intäkter och din avkastning på dina sparpengar.

Hur tjänar förvaltarna pengar?

Det vanligaste är att andelsägarna tjänar pengar genom ränta på fakturaköpen och förvaltarna tjänar pengar på att fonden har en förvaltningsavgift. Ibland finns också en prestationsbaserad avgift som ger förvaltarna bra betalt om ni får bra ränta på deras affärer med factoring.

Slutsats

Det finns givetvis många möjligheter med en fond som tjänar pengar på företagsaffärer istället för att spekulera i aktier. På samma sätt finns det många risker man ska ha i åtanke när man investerar. Oavsett vad man väljer ska man alltid komma ihåg att alla investeringar innebär risker och att det inte är säkert att man får tillbaka sitt investerade kapital.